dc36x36.png Välkommen till Dalsland Center

sven

Dalsland Center

A L L E M A N S R Ä T T E N

Allemansrätten är en unik möjlighet som bygger på att vi tillsammans tar ansvar. Vi gör allemansrätt när vi visar hänsyn till djur, natur, markägare och medmänniskor.

Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i naturen, plocka bär och svamp och övernatta något enstaka dygn i tält nästan var som helst. Den tillhör alla och välkomnar både dig med vältrampade vandringskängor och dig som hellre går i sneakers. 

Det är helt enkelt bara att tacka – och ta emot solnedgångar på första parkett, en smak av höstens första blåbär och möjligheten att andas skogsluft på lunchen.  Oavsett aktivitet gör naturen gott. 

Allemansrätten innebär både rättigheter och skyldigheter. Här hittar du mer information om de möjligheter allemansrätten ger oss och hur vi gör allemansrätt genom att visa hänsyn och respekt. Det är lätt att göra allemansrätt!

Mer information och länkar:

Cykla i naturen
Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan, ex undvik mjuka stigar, särskilt på våren när det kan vara blött i markerna.
Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Cykling/

Rida i naturen
Precis som med cykling går det bra att rida i naturen men det gäller att välja rätt väg när du rider för att minska skador på skog, mark eller väg.
Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Ridning/ 

Nationalparker och naturreservat
Skyddade områden, exempelvis naturreservat och nationalparker, har särskilda regler för exempelvis grillning, information om dessa regler hittar du hos din länsstyrelse eller kommun.
Mer information: Allemansrätten skyddade områden

Nedskräpning
Ta gärna med dig något att plocka skräp i när du går ut i naturen så att du kan ta med dig ditt skräp hem. Mer information: https://www.hsr.se/

Elda i naturen
Tänk på brandrisken – beakta eventuella eldningsförbud. Elda endast på iordninggjorda eldplatser.  Mer information: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Eldning/

 

Right of Public Access - in other languages

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/allemansratten/kommunicera-om-allemansratten/allemansratten-pa-manga-sprak/

Allemansrätten på arabiska, svenska, persiska och dari från Naturskyddsföreningen. I filmerna berättar barn, ungdomar och vuxna som varit med på Schysst aktiviteter runtom i Sverige om allemansrätten: https://www.naturskyddsforeningen.se/schysst/allemansratten

Allemansrätten på teckenspråk: Om allemansrätten på teckenspråk (youtube.com)

 
Annan information från Naturvårdsverket
Information om vad som gäller för

Information om fridlysta arter: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Fridlysta-arter/

Råd om vilda djur: Råd om vilda djur

 

Öppettider 2024

Utställningshallar, turistinformation, food market, souvenirshop håller öppet

1 maj – 16 juni, alla dagar 11-1617 juni – 1 september, alla dagar 10-192 – 30 september, alla dagar 11-16

Varmt välkommen!

Kontaktuppgifter

Dalsland Center - utställningar, musik, evenemang, hyra lokal med mera:
+46 (0)530 18992
tourism@mellerud.se
Aktuellt program hittar du här

Visit Dalsland Center - turistinformation, food market, souvenirer:
+ 46 (0)530-251558
+ 46 (0)70-6245460
visitdalslandcenter@dalsland.com

Besöksadress:
Kanalvägen 4
464 72  Håverud

Dalsland Center på Facebook

Visit Dalsland (@visit.dalsland.center) • Foton och videor på Instagram

 

Karta över Skålleruds socken (pdf)

 

Mellerudskarta sid 1

Mellerudskarta sid 2